Sveriges Militärpostsällskap (SMPS)

Swedish Military Postal History Society
Société d'Histoire Postale Militaire Suédoise
Die Schwedische Militärpostgesellschaft

Nyhetsbrev för SMPS

Syfte

Syftet med detta nyhetsbrev är att kunna informera inte bara våra medlemmar utan alla som på något sätt är intresserade av Militär posthistoria och filateli.

Utgivningsfrekvens

Tanken är att vid varje månadsskifte berätta lite om kommande föreningsmöte, månadens objekt mm.

Sedan kan det komma lite sporadiska brev om det finns något av intresse att sprida, t ex större uppdatering av vår hemsida.

Formulär för att beställa Nyhetsbrevet

(Samma formulär kan användas vid avbeställning.)

Email  
   

Här kommer statusmeddelandena (delvis på engelska)!
Rev. B 2011-06-01